Barcelona, metro a metro

Guia per a conèixer la ciutat
viatjant en metro 

Disseny i maquetació
312 pàgines

Client
Ajuntament de Barcelona


veure tot