Publicacions corporatives

1-3
Memòries anuals

Concepte de publicació.
Carpeta/estoig amb fullet imprès i CD.
Imatge coberta, maquetació i producció editorial.

Client
Institut de Diagnòstic 
per la Imatge
Generalitat de Catalunya

4-7
Catàleg corporatiu.

Disseny, maquetació i producció editorial.

Client
Cava Llopart
veure tot