Coty Astor

Presentacions de fragàncies

1-2-3
Creació i disseny del volum i
la presentació.
INDOME, CROSSMEN, JACQ'S

4
Selecció volum. Disseny de
la presentació i del material
promocional.
VERINO

5
Selecció volum. Disseny
de presentacions i logotip.
Sèrie de 4 envasos.
CHANSON D'EAU

Client
Coty Astor

veure tot